Organigrama

Claustre de professors

(per ordre alfabètic)

Campos

 1. Bonet Vidal, Maria
 2. Bordoy Lora, Xavier
 3. Covas Adrover, Sebastià
 4. Díaz Martín, Isabel
 5. Ginard Vadell, Inès
 6. Jansà Dubon, Clara
 7. Moranta Gelabert, Joan Miquel
 8. Nadal Suau, Josep
 9. Pereira da Silva, Andy
 10. Pons Ortega, Xesca
 11. Sitjar Roig, Tomeu
 12. Vicens Rosselló, Margalida

Aula Felanitx

 1. Andreu Verger, Damià
 2. Amengual, Marina (coordinadora)
 3. Mateu, Coloma
 4. Mestre Oliver, Sebastià

Equip directiu

 • Sebastià Covas Adrover, director
 • Clara Jansà Dubon, cap d’estudis
 • Margalida Vicens Rosselló, secretària

Consell Escolar

 • Sebastià Covas Adrover, equip directiu
 • Margalida Vicens Rosselló, equip directiu, representant del professorat
 • Xavier Bordoy Lora, representant del professorat
 • Isabel Febrer, representant del professorat
 • Pere Oliver i Mónica Vidal, representants de l’alumnat
 • En representació de l’administració local: el president de la Mancomunitat Migjorn o persona en qui delegui.