Organigrama

Claustre de professors

(per ordre alfabètic; inclou totes les seus)

 1. Amengual Llabrés, Marina
 2. Bestard Ferrer, Marta
 3. Covas Adrover, Sebastià
 4. Galmés Llodrà, Joana Maria
 5. Jansà Dubon, Clara
 6. López Coll, Tomeu
 7. Mas Buñola, Pere
 8. Mateu, Coloma
 9. Mestre Oliver, Sebastià
 10. Moranta Gelabert, Joan Miquel
 11. Nadal Marí, Helena
 12. Nadal Suau, Josep
 13. Nogueira Cruz, Judith
 14. Palerm Melià, Micaela Maria
 15. Sitjar Roig, Tomeu
 16. Trujillo Insua, Teresa
 17. Vicens Rosselló, Margalida

Equip directiu

 • Sebastià Covas Adrover, director
 • Clara Jansà Dubon, cap d’estudis
 • Margalida Vicens Rosselló, secretària

Consell Escolar

 • Sebastià Covas Adrover, equip directiu
 • Margalida Vicens Rosselló, secretària
 • Pere Mas Buñola, representant del professorat
 • Josep Maria Nadal, representant del professorat
 • Raquel Sierra i Magdalena Dure, representants de l’alumnat
 • En representació de l’administració local: el president de la Mancomunitat Migjorn o persona en qui delegui.