Organigrama

Claustre de professors

(per ordre alfabètic; inclou totes les seus)

 1. Amengual Llabrés, Marina
 2. Barceló Mas, Catalina
 3. Bordoy Lora, Xavier
 4. Covas Adrover, Sebastià
 5. Ferragut Martorell, Marta
 6. Ginard Vadell, Inès
 7. Jansà Dubon, Clara
 8. Mas Buñola, Pere
 9. Mateu, Coloma
 10. Mestre Oliver, Sebastià
 11. Moranta Gelabert, Joan Miquel
 12. Nadal Suau, Josep
 13. Pons Ortega, Francesca
 14. Sitjar Roig, Tomeu
 15. Vicens Rosselló, Margalida

Equip directiu

 • Sebastià Covas Adrover, director
 • Clara Jansà Dubon, cap d’estudis
 • Margalida Vicens Rosselló, secretària

Consell Escolar

 • Sebastià Covas Adrover, equip directiu
 • Margalida Vicens Rosselló, secretària
 • Xavier Bordoy Lora, representant del professorat
 • Josep Maria Nadal, representant del professorat
 • Raquel Sierra i Magdalena Dure, representants de l’alumnat
 • En representació de l’administració local: el president de la Mancomunitat Migjorn o persona en qui delegui.