ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL

ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL 

Pots acreditar les competències professionals que has après al llarg de la teva teva vida laboral 

DESTINATARIS 

Persones que no tenen una titulació oficial, però que han adquirit coneixements professionals a través de:

a) L’experiència laboral: si han après la professió al seu lloc de treball, fent voluntariat o treball no remunerat. 

b) La formació no formal: si han fet cursos de formació que els han proporcionat coneixements professionals, però no una titulació oficial.

PROCEDIMENT ACREDITACIÓ

Avaluar que la persona candidata posseeix les competències professionals per desenvolupar les funcions (coneixements i capacitats) pròpies d’una professió.

Comprovant, fonamentalment, la documentació aportada, però també, mitjançant la realització de diferents tipus de proves.

UTILITAT DE L’ACREDITACIÓ 

  • Obtenir un certificat d’acreditació d’una o més unitats de competència.
  • Obtenir un títol oficial de formació professional.
  • Mitjançant la convalidació de mòduls professionals dels cicles formatius de FP (Conselleria d’Educació).
  • Mitjançant la exempció de mòduls formatius dels certificats de professionalitat (Conselleria de Treball)

CONVOCATÒRIES PER L’ACREDITACIÓ 

A les Illes Balears, l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) convoca procediments d’acreditació com a mínim una vegada l’any. Les convocatòries poden consultar-se a la web: 

https://www.caib.es/sites/iqpib/es/inicio/?campa=yes

Pots trobar més informació sobre els procediments d’acreditació així com cercadors de convocatòries per famílies professionals i per comunitats autònomes a les següents pàgines: 

  • Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL): 

 Acreditación – Incual (mecd.es)

  • Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP): 

Acreditación de Competencias – TodoFP | Ministerio de Educación y Formación Profesional

  • Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): 

Certifica tu experiencia laboral | Servicio Público de Empleo Estatal (sepe.es)

RESULTAT FINAL DEL PROCÉS 

El pla de formació i orientació informa als candidats sobre com completar la formació per obtenir un CP o un títol d’FP

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS OBERTES A L’IQPIB:

ADMINISTRACIÓ I Y GESTIÓ (ADG)
ADG305_1 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals.
ADG306_1 Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents.
ADG307_2 Activitats administratives de recepció i relació amb el client.
ADG308_2 Activitats de gestió administrativa.
ADG082_3 Gestió comptable i d’auditoria.
ADG083_3 Gestió administrativa pública.
ADG084_3 Administració de recursos humans.
ADG157_3 Gestió financera.
ADG309_3 Assistència a la direcció.
ADG310_3 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines.
ADG543_3 Assistència en la gestió dels procediments tributaris.
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

AFD616_3 Instrucció en ioga.

COMERÇ I MÀRQUETING (COM)
COM085_2 Activitats de venta.
COM631_2 Activitats de gestió del petit comerç.
COM087_3 Atenció al client, consumidor o usuari.
COM158_3 Implantació i animació d’espais comercials.
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL (EOC)
EOC687_2 Operacions de manutenció de càrregues amb grua torre.
EOC688_2 Operacions de manutenció de càrregues amb grua mòbil autopropulsada categoria A.
EOC689_2 Construcció de pedra en sec.
HOSTALERIA I TURISME (HOT)
HOT091_1 Operacions bàsiques de cuina.
HOT092_1 Operacions bàsiques de restaurant i bar.
HOT414_1 Operacions bàsiques de pastisseria.
HOT093_2 Cuina.
HOT223_2 Rebosteria.
HOT326_2 Allotjament rural.
HOT679_2 Serveis de restaurant, bar i cafeteria.
HOT094_3 Recepció.
HOT095_3 Venda de serveis i productes turístics.
HOT329_3 Animació turística.
HOT330_3 Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments.
HOT332_3 Direcció i producció en cuina.
HOT333_3 Gestió de pisos i neteja en allotjaments.
HOT335_3 Guia de turistes i visitants.
HOT336_3 Promoció turística local i informació al visitant.
HOT337_3 Sommelieria.
HOT542_3 Direcció i producció en pastisseria.
HOT680_3 Gestió de processos en serveis de restauració.
IMATGE PERSONAL (IMP)
IMP119_2 Perruqueria.
IMP120_2 Serveis estètics d’higiene, depilació i maquillatge.
IMP121_2 Tractaments estètics de mans i peus.
IMP248_3 Massatges estètics i tècniques sensorials associades.
IMP249_3 Perruqueria tècnica i artística.
IMP395_3 Assessoria integral d’imatge personal.
IMP397_3 Tractaments capil·lars estètics.
IMATGE I SO (IMS)

IMS294_3 Càmera de cinema, vídeo i televisió.

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES (INA)
INA172_1 Operacions auxiliars a la indústria alimentària
INA173_1 Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria alimentaria
INA015_2 Forneria i brioixeria
INA104_2 Carnisseria i elaboració de productes càrnics
INA107_2 Pastisseria i confiteria
INA109_2 Peixateria i elaboració de productes de pesca
MARÍTIMO-PESQUERA (MAP)
MAP229_1 Activitats auxiliars de manteniment de màquines, equips i instal·lacions del buc
MAP400_1 Activitats auxiliars i de suport al buc en port
MAP170_2 Operacions en transport marítim i pesca de litoral
MAP171_2 Navegació en aigües interiors i pròximes a la costa
MAP591_2 Navegació i pesca marítima
MAP592_2 Operacions de control del funcionament i manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars del buc
MAP619_2 Govern d’embarcacions i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic
MAP234_3 Navegació, transport marítim i activitats pesqueres
MAP577_3 Observació de l’activitat i control de les captures d’un buc pesquer
MAP594_3 Control del funcionament i supervisió del manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars del buc
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
SSC089_2 Atenció sociosanitària a persones en el domicili.
SSC320_2 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
SSC443_2 Gestió de trucades de teleassistència.
SSC322_3 Educació infantil.
SSC444_3 Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius.
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES (TMV)
TMV195_1 Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles
TMV453_1 Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV047_2 Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils
TMV197_2 Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles
TMV553_2 Manteniment d’aparells d’embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV554_2 Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics en embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV555_2 Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d’embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV556_2 Operacions de manteniment d’elements de fusta d’embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV557_2 Pintura, reparació i construcció d’elements de plàstic reforçat amb fibra per a embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV049_3 Planificació i control de l’àrea de carrosseria
TMV050_3
Planificació i control de l’àrea d’electromecànica
TMV603_3 Organització i supervisió del manteniment d’elements estructurals i de recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV604_3 Organització i supervisió del manteniment de l’aparell d’embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV605_3 Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV606_3 Tripulació de cabina de passatgers