Provés d’accés

Grau mitjà

El termini d’inscripció a la prova és del 3 al 17 de març de 2023, ambdós inclosos. 

La prova es desenvoluparà als següents centres:

a) Centres a Mallorca:

  • IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma) 
  • IES Son Pacs (Palma)
  • IES Guillem Sagrera (Palma)
  • IES Marratxí (Marratxí) IES Bendinat (Calvià)
  • IES Llucmajor (Llucmajor) IES Inca (Inca)
  • IES Alcúdia (Alcúdia)
  • IES Mossèn Alcover (Manacor) 
  • IES Puig de Sa Font (Son Servera)

b) Centres a Menorca:

  • IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella) 
  • IES Joan Ramis i Ramis (Maó)

c) Centres a les Pitiüses:

  • IES Sa Colomina (Eivissa) 
  • IES Marc Ferrer (Formentera)

La sol·licitud s’ha d’entregar en el centre on es vulgui fer la prova.

Les proves tindran lloc dia 10 i 11 de maig. 

  • Dia 10 de maig de 2023:
    •  16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora de cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
    • 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).
  • Dia 11 de maig de 2023:
    • 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora de cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

CALENDARI:

DATAACTUACIÓ
Del 3 al 17 de marçInscripció per fer la prova. 
24 de marçPublicació de la llista provisional de persones admeses i de persones excloses al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre.
27, 28 i 29 de marçTermini de reclamacions contra les llistes provisionals de persones admeses i de persones excloses.
5 d’abrilPublicació de la llista definitiva de persones admeses i de les exempcions que tenen reconegudes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre.
Publicació de la relació de material necessari per fer la prova al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre.
10 i 11 de maigRealització de la prova. 
18 de maigPublicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre.
18, 19 i 22 de maigTermini de reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes davant la comissió avaluadora.
31 de maigPublicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre.
31 de maigLliurament dels certificats d’aptitud.

Grau superior

El termini d’inscripció a la prova és del 3 al 17 de març de 2023, ambdós inclosos.

La prova es desenvoluparà als següents centres:

Opció d’humanitats i ciències socials:

  • IES Ses Estacions (Palma). No ofereix la matèria de francès.
  • IES Ramon Llull (Palma).
  • IES Antoni Maura (Palma). No ofereix la matèria d’alemany.
  • IES Calvià (Calvià). No ofereix la matèria de francès.
  • IES Berenguer d’Anoia (Inca).
  • IES Manacor (Manacor). No ofereix la matèria de francès.

Opció de ciències de la salut i mediambientals:

  • IES Josep Maria Llompart (Palma).
  • IES Son Rullan (Palma).
  • IES Albuhaira (Muro).
  • IES Felanitx (Felanitx).

Opció de ciències i tecnologia:

  • IES Politècnic (Palma).
  • IES Emili Darder (Palma).
  • IES Berenguer d’Anoia (Inca).
  • IES Manacor (Manacor).

La sol·licitud s’ha d’entregar en el centre on es vulgui fer la prova.

Les proves tindran lloc dia 10 i 11 de maig.

  • Dia 10 de maig de 2023:
    • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
    • 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).
  • Dia 11 de maig de 2023:
    • 16:00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora).

CALENDARI:

DATAACTUACIÓ
Del 3 al 17 de marçInscripció per fer la prova.
24 de marçPublicació de la llista provisional de persones admeses i de persones excloses al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre.
27, 28 i 29 de marçTermini de reclamacions contra les llistes provisionals de persones admeses i de persones excloses.
5 d’abrilPublicació de la llista definitiva de persones admeses i de les exempcions que tenen reconegudes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre.
Publicació de la relació de material necessari per fer la prova al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre.
10 i 11 de maigRealització de la prova.
18 de maigPublicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre.
18, 19 i 22 de maigTermini de reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes davant la comissió avaluadora.
31 de maigPublicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre.
31 de maigLliurament dels certificats d’aptitud.

Normativa amb tota la informació: Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2023 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització