Matrícula

Donat que la matriculació de l’alumnat s’ha de fer per ordre d’arribada, aquells alumnes que no aportin TOTA la documentació requerida no es podran matricular en aquell moment.

Recomanem que TOTHOM que pugui ja dugui la fitxa impresa i emplenada per simplificar i agilitzar els tràmits. 

Matrícula setembre 2023

Horari de matrícula

LocalitzacióHorari
CamposANTICS ALUMNES: del 5 al 8 de setembre de 17, 30 a 19,30h (excepte els divendres de 10 a 12h)
NOUS ALUMNES: de l’11 al 22 de setembre de 17, 30 a 19,30h (excepte els divendres de 10 a 12h)
Felanitx ANTICS ALUMNES: del 5 al 8 de setembre, dimarts i dijous de 17, 30 a 19,30h (i els divendres de 10 a 12h)
NOUS ALUMNES: de l’11 al 22 de setembre, dimarts i dijous de 17, 30 a 19,30h (i els divendres de 10 a 12h)

Recordau que heu d’aportar:

 • Fotografia
 • Fotocòpia del DNI
 • Llibre d’escolaritat
 • Resguard d’haver fet l’aportació a l’Associació CEPA Sud
 • Contracte de feina i full d’alta a la Seguretat Social (menors de 18 anys)

Documents necessaris

Campos

1. Documentació necessària (instruccions)

 • ESPA i ensenyaments inicials
 • Altres ensenyaments

2. Fulls matrícula

 • Full matrícula ESPA i Estudis inicials
 • Full matrícula altres ensenyaments

3. Autorització menors

 • Sol·licitud d’autorització de matrícula menors
 • Autorització per part dels tutors legals

4. Instruccions per als MENA

Felanitx

1. Documentació necessària (instruccions)

2. Full matrícula

3. Autorització menors

 • Autorització de matrícula menors
 • Autorització per part dels tutors legals

4. Instruccions per als MENA