Matrícula

Donat que la matriculació de l’alumnat s’ha de fer per ordre d’arribada, aquells alumnes que no aportin TOTA la documentació requerida no es podran matricular en aquell moment.

Recomanem que TOTHOM que pugui ja dugui la fitxa impresa i emplenada per simplificar i agilitzar els tràmits. 

Matrícula de febrer 2022

Del  7 a l’11 de febrer:

 • Dilluns de 10 a 11 h i de 17’30 a 19’30 h
 • Dimarts de 9’30 a 11’30 h i de 16’30 a 17’30 h
 • Dimecres de 16’30 a 19’30 h 
 • Dijous de 16’30 a 17’30 h
 • Divendres 16’30 a 19’15 h

Matrícula de setembre 2021

Horari de matrícula

LocalitzacióHorari
CamposDel dilluns 6 al divendres 10 de setembre: ANTICS ALUMNES
Del dilluns 13 al divendres 24 de setembre: NOUS ALUMNES

– Dilluns de les 17:30 a les 19:30 h
– Dimarts de les 17:30 a les 19:30 h
– Dimecres de les 17:30 a les 19:30 h
– Dijous de les 17:30 a les 19:30 h
– Divendres de 10 a 12 h
FelanitxDel dilluns 6 al divendres 10 de setembre: ANTICS ALUMNES
Del dilluns 13 al divendres 24 de setembre: NOUS ALUMNES

– Dimarts de les 17:30 a les 19:30 h
– Dimecres de les 17:30 a les 19:30 h
– Divendres de 10 a 12 h

Documents necessaris

Campos

1. Documentació necessària

 • ESPA i ensenyaments inicials
 • Altres ensenyaments

2. Fulls matrícula

 • Full matrícula ESPA i Estudis inicials
 • Full matrícula altres ensenyaments

3. Autorització menors

4. Autoritzacions ús de dades. En cas de ser menor d’edat, cal complimentar els annexes 1 i 2. En cas de ser major d’edat, els 3 i 4.

 • Menor d’edat
 • Major d’edat
Felanitx

1. Documentació necessària

2. Full matrícula

3. Autorització menors (veure apartat anterior)

4. Autoritzacions ús de dades (veure apartat anterior)

Preparació per a les proves d’accés a la UIB

 • Podeu consultar la pàgina específica de la UIB, on hi ha les característiques de la prova, les assignatures obligatòries i les assignatures optatives segons l’opció triada.
 • Opcions que s’ofereixen al centre (les assignatures subratllades són les que s’ofereixen).

Anglès EOI

El proper curs l’alumnat d’Anglès podrà obtenir directament els títols de l’Escola Oficial d’Idiomes directament al CEPA SUD, a Campos o a l’Aula d’Adults de Felanitx dels nivells A1 i A2.