FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

La Formació Professional per l’ocupació (NO Reglada) són cursos gestionats pel SEPE-SOIB: 

– Ofereixen certificats de professionalitat que acrediten el domini de competències professionals per una activitat laboral

– Adreçats a persones demandants d’ocupació o en actiu, entre 16 i 65 anys.

– Permeten convalidacions parcials amb els estudis d’FP (si condueixen a certificat de professionalitat). 

Dins l’oferta de cursos finançats pel SOIB, pots trobar, entre d’altres cursos, mòduls que condueixen a l’obtenció de CP de diferents famílies professionals. Utilitza el cercador de cursos de la web del SOIB per veure quines accions formatives són mòduls associats a CPs.

https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions14

COM POTS OBTENIR UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT?

  • Formació per l’ocupació (cursos SOIB).
  • Acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació. 
  • Cicles Formatius de Formació Professional (Sistema Educatiu).

Pots trobar més informació sobre la formació per l’ocupació i els Certificats de Professionalitat a la pàgina del SOIB: