🔊📢📆Actualitzats els horaris del curs 23/24

https://cepasud.cat/alumnat/horaris-estudis-i-grups/