Procés d’admissió a FP 23-24. Guia informativa

En aquesta guia trobareu la informació necessària referent al procés d’admissió a FP per a l’any escolar 2023-2024.

També disposau de la mateixa informació al següent vídeo:

https://www.canva.com/design/DAFh14NH5fc/watch