NOTA INFORMATIVA per a alumnat d’ESPA

Hem comprovat que hi ha algunes confusions sobre el sistema d’avaluació. Hem vist als mitjans de comunicació informacions poc clares: titulars amb “aprovats generals”, que no es fan a cap nivell, i menys als ensenyaments quadrimestrals d’ESPA. Tal com ja vàrem publicar al principi d’aquesta situació causada per la crisi sanitària del COVID-19, volem puntualitzar quin serà el procediment d’avaluació per a l’alumnat matriculat a ESPA.

Seguint les instruccions i les orientacions de les autoritats en la matèria, tant del Ministeri d’Educació del Govern central com de la Conselleria d’Educació autonòmica, i amb l’autonomia pedagògica de què comptam com a centre escolar, cada departament didàctic ha procedit a modificar la programació docent amb l’objectiu de seleccionar els continguts essencials a impartir i modificar els criteris i procediments d’avaluació amb l’objectiu de possibilitar a aquelles persones que puguin i ho desitgin que puguin avançar en determinades matèries i fins i tot titular. 

En aquest sentit, hem fet i estam fent un esforç considerable amb els diversos mitjans telemàtics i eines de què disposam per suplir en la mesura possible l’ensenyament presencial i per facilitar el seguiment a tot l’alumnat interessat. D’aquesta manera, cada professor/a disposarà d’informació suficient per valorar el rendiment acadèmic de cada alumne/a, una petita part recollida durant les setmanes anteriors abans de la declaració de l’estat d’alarma i una part mitjançant el feedback en línia que consti en cada mòdul i de cada alumne/a. I amb la suma d’aquests elements, la junta d’avaluació corresponent proposarà la qualificació final. Així ho hem disposat, sobretot pensant en la possibilitat que no puguem retornar a les aules abans de mitjan juny.

Per tant, animam a tot l’alumnat d’ESPA a continuar amb la tasca que venim desenvolupant, que, si teniu algun dubte, ho consulteu als tutors/es del grup o al professorat amb qui tengueu comunicació, o a l’equip directiu a l’adreça: cepasud@gmail.com.

Amb l’esforç de tots ho aconseguirem!

Salut i sort.

Equip directiu del CEPA Sud