Crònica del taller “Anam de compres”

Dimecres, 29 de març es realitzà un taller al CEPA SUD sobre “comerç just”. Es va explicar què era i com repercutia a la societat. A través d’aquesta activitat, ens adonàrem de l’impacte que provocam a l’hora de comprar. Els productes no sempre es fabriquen de forma ètica.

Vàrem saber de l’explotació infantil, de la manca de drets humans, de la falta de seguretat en els llocs on es fabrica i de la contaminació que pateixen aquests països, víctimes d’aquesta mala gestió. Hem après que no s’ha de comprar a qualsevol lloc, ni a qualsevol preu si volem un món més just.

[El text anterior va ser redactat pels alumnes d’ESPA 4 durant les classes de Català de na Magdalena Ferrando]