Proves de català pel maig

S’ha iniciat el termini per a la inscripció a les proves de català del mes de maig convocades per la direcció general de Política Lingüística dels nivell A2, B1, B2, C1, C2 i LA. Del 21 de març al 2 d’abril. Per a més informació:http://dgpoling.caib.cat