Els alumnes disseccionen un cor (no humà)!

Ahir, 16 de març de 2017, els alumnes del CEPA Sud de 3r d’ESPA (Educació Secundària per a Persones Adultes) varen dur a terme una dissecció d’un cor. S’hi varen afegir alumnes de l’Accés a la UIB per a majors de 25 anys. La pràctica de laboratori es va realitzar a una aula ordinària i va estar coordinada per na Joana Maria Galmès i per na Clara Jansà, ambdues professores de biologia.