“English Garden Party”

Dia 22 de maig es va celebrar informalment el final de curs per part d’alguns membres de l’Associació de residents angloparlants de Mallorca sud est (ESRA South East) i les seves parelles lingüístiques, alumnes del CEPA SUD de Campos del nivell Anglès III superior (equivalent al B2).

Aquesta activitat es va iniciar el curs passat i consisteix en trobades setmanals vis-a-vis entre una persona angloparlant i un alumne d’anglès, de forma voluntària, per millorar la fluïdesa oral de l’alumne. En alguns casos això va acompanyat el reforç de castellà per l’angloparlant.

Ja que ha estat una activitat molt exitosa i profitosa es preveu continuar oferint aquesta activitat el curs que ve.
On the 22nd May there was an informal English Garden Party to celebrate the end of course by some members of the English Speaking Residents Association of Mallorca, South-East District (ESRA South-East District) and their partners, CEPA SUD students of the high level of English lII (B2 equivalent).

This activity started during the previous course and consists in weekly meetings between an English speaking resident and an English student who voluntarily meet to improve their fluency. In some cases, the English resident can receive Spanish exchange.

It will be probably offered next course since it has been a very valuable and successful activity.

ESRA Language Exchange party

ESRA Language Exchange party

ESRA Language Exchange party

ESRA Language Exchange party

ESRA Language Exchange party