Graelles d’informació bàsica d’ESPA

Compartim els documents amb la informació bàsica d’ESPA: horari, professorat, hores de tutoria del professorat i material usat. Recordem que la matrícula del segon quadrimestre està encara oberta. Podeu consultar l’oferta formativa.