Supressió del domini cepasud.net

Actualment la pàgina web del CEPA Sud estava disponible a través dels dominis cepasud.net i cepasud.cat. Hem decidit només continuar mantenint un domini, amb les conseqüents reduccions de costos. Per tant, a partir d’ara la pàgina web només estarà disponible a través del domini .cat. Si us plau, actualitzeu els vostres marcadors.

Cal recordar que el domini .cat no vol dir que la pàgina web tengui referència a Catalunya, sinó que la pàgina serveix continguts en català o versa sobre la llengua catalana. Per tant és un domini lingüístic, no geogràfic. Teniu més informació a la Fundació .cat.

En aquest canvi, hem canviat d’allotjament web: de Nominalia a Cubenode.

Actualització (19 d’octubre de 2015): les fotografies ara enllacen al domini .cat i no a l’antic .net