Calendari final de curs 2014-2015

100px-Logotipocepa CALENDARI FINAL DE CURS 2014/15

Final de les classes

  • Idiomes: Divendres 29 de maig.
  • ESPA I MÒDULS: Dimarts 9 de juny.

Entrega de certificats

Entrega de certificats idiomes i acolliment lingüístic: dimecres 3 de juny, 19’30 h, a la sala d’actes.

Exàmens finals

Exàmens ESPA: 10, 11 i 12 de juny

HORES

Dimecres 10

Dijous 11

Divendres 12

17’30-19 h

NATURALS

CATALÀ

SOCIALS

19’30-21 h

CASTELLÀ

ANGLÈS

MATEMÀTIQUES

Entrega de notes i certificats a Felanitx

  • Dijous 11:
    • 19’30 h. Entrega certificats i notes aula Felanitx
    • 20 h : Reunió comissió de coordinació Aula Felanitx.
  • Dijous 18: Entrega de notes a les 19’30 h, amb tutors respectius a l’aula corresponent
  • Dijous i divendres, 18 i 19 de juny, reclamacions.