Proves VIA setembre 2014

Les dates de realització de les proves VIA seran:

 

 

Hores Divendres 26 Dilluns 29
17:30-19:00 Naturals-Català (aula 1) Matemàtiques (aula 2)
19:30-21:00 Socials-Castellà (aula 1) Anglès (aula 2)