Convocatòria de gener de 2014: proves per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de llengua catalana

  • Proves de gener de 2014
  • Certificats dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i LA (llenguatge administratiu)
  • Termini d’inscripció: del 25 de novembre al 9 de desembre de 2013
  • Dates de les proves escrites:
    • 25 de gener (B1, C1 i LA)
    • 1 de febrer (A2, B2 i C2)
  • Més informació: Cartell