Convocatòria lliure de Batxillerat

S’ha publicat una convocatòria d’una prova lliure per a l’obtenció del títol de Batxillerat (veure BOIB núm 14 de 20/01/2013 )

Teniu més informació aquí